Community Toegankelijke recreatie

Karin Stiksma werkt al jarenlang in het sociaal domein, als toezichthouder, ontwikkelaar van concepten op bestuurlijk niveau, consultant en directeur-bestuurder. Ze studeerde vrijetijdswetenschappen, deed de internationale Master ‘Program in European Leisure Studies’ en werkte mee aan internationale onderzoeken.  Ook schreef…
Skip to content