Checklist kwaliteitvoor de toegankelijkheid van je video

Hoe uitgebreid je audiodescriptie of ondertiteling is, bepaalt ook de kwaliteit hiervan. Om je te helpen hebben we een overzicht gemaakt met de verschillen in kwaliteit. Onder de afbeelding lichten we dit graag verder toe.

Een samenvatting van de beschreven kwaliteitseisen aan een toegankelijke video, weergegeven in een schema

Download hieronder een printbare versie van de kwaliteitsmeter

Mensen met een visuele beperking

Voor mensen met een visuele beperking zijn er verschillende redenen waarom zij hulp nodig hebben bij het bekijken van een video.

 • Mensen met een visuele beperking kunnen video’s slecht of helemaal niet zien. Daarom hebben zij de audiodescriptie of het tekstalternatief nodig om te begrijpen wat er te zien is in de video.
 • Sommige mensen met een visuele beperking (of doofblinden) gebruiken screenreaders of brailleregels om het tekstalternatief te lezen. Hierin staat de audio en visuele informatie van de video.
 • Daarnaast geeft het continu wisselen van beelden voor sommige mensen te veel prikkels, zij gebruiken dan graag het tekstalternatief om de informatie te raadplegen en deze, in hun eigen tempo en zonder extra prikkels, te kunnen raadplegen.

Audiodescriptie

De beste stap om je video toegankelijk te maken is door audiodescriptie toe te voegen aan je video. Op de plekken waar er niet gesproken wordt, of waar geen relevante geluiden te horen zijn, wordt dan verteld wat er in beeld te zien is.

Wanneer voldoe je aan WCAG level AA?

Onvoldoende – Geen visuele beschrijvingen
Voldoende – Beschrijven van tekst in beeld en namen/functies van sprekers die niet in audio worden genoemd.
Goed – Een volledige objectieve beschrijving van wat er te zien is in beeld.

Een goede audiodescriptie bevat:
 1. Wie; Wie is er in beeld? Over wie gaat het verhaal, of wie is er aan het woord? Beschrijf waar mogelijk de personen zodanig dat men een idee heeft hoe zij eruit zien. Of het om een jong of oud persoon gaat kan de context van het verhaal een heel andere wending geven.
 2. Wat; Wat gebeurt er in beeld? Wat is er te zien? Door te vertellen of er bijvoorbeeld een animatie, foto of bewegende beelden te zien zijn, krijgt de kijker ook een beter idee van wat voor soort video het is.
 3. Waar; Waar speelt het zich af? De plek waar iets gebeurt kan ook van groot belang zijn om het verhaal te begrijpen.
 4. Wanneer; Wanneer speelt het zich af? Beschrijf of het in het heden of verleden is. Of het dag of nacht is. Of het tijdstip op de dag als dat van belang is voor het verhaal.

Soms wordt er zoveel in een video gesproken dat er geen mogelijkheid is om een audiodescriptie tussen de dialoog te laten horen. Toch kan er visuele informatie zijn die moet worden toegelicht om het verhaal goed te begrijpen. Door deze informatie toe te voegen aan het tekstalternatief, maak je de informatie toch beschikbaar.

Wanneer voldoe je aan WCAG level AAA?

Uitgestelde audiodescriptie;
Bij uitgestelde audiodescriptie wordt de video gepauzeerd op momenten dat er vertaling van visuele informatie nodig is, terwijl hier geen ruimte voor is. Tijdens de pauze van de video wordt, middels audiodescriptie, verteld wat er in beeld te zien is of wat er gaat worden getoond. Daarna gaat de video weer verder waar hij was gepauzeerd.

donkerblauw scribit icoon voor een tekstalternatief

Tekstalternatief met audiodescriptie

De minimale stap om visuele informatie toe te voegen aan je video, is door deze op te nemen in een tekstalternatief. Hierin kan je vertellen wat er te zien is als inleiding op het transcript van de video. Of door het tussen het transcript te voegen zodat ook de visuele informatie kan worden overgedragen.

Wanneer voldoe je aan WCAG level A?

Onvoldoende – geen of alleen een korte uitleg waar de video over gaat.
Voldoende – transcriptie aangevuld met de naam (en waar bekend de functie) van de sprekers.
Goed – transcriptie inclusief de naam (en waar bekend de functie) van de sprekers met daarnaast een beeldbeschrijving van wat er te zien is in de video, uitleg van animaties, grafieken en diagrammen etc.

Wanneer is een video inclusief?

Als alle visuele informatie al duidelijk is bij het bekijken van de video, en de audiodescriptie niets kan toevoegen, heb je een inclusieve video gemaakt. Er hoeft dan dus geen aparte audiodescriptie te worden toegevoegd. Zo kun je de spreker die aan het woord is zichzelf laten voorstellen en vertellen waar hij is. Op die manier hoef je de naam niet in een beeldtekst weer te geven en is de ‘Wie-Wat-Waar’ bekend voor mensen die de video niet kunnen zien.

BV:
Goedemorgen, ik ben de burgemeester van Den Haag en ik sta hier op de Lange Voorhout in Den Haag.

Mensen met een auditieve beperking

Voor mensen met een auditieve beperking zijn er verschillende redenen waarom zij hulp nodig hebben bij het begrijpen van een video.

 • Mensen met een auditieve beperking kunnen vaak uit de aangeboden tekst, de ondertiteling en het tekstalternatief, informatie halen die te horen is. Sommigen geven echter de voorkeur aan hun moedertaal; de gebarentaal.
 • Mensen met een auditieve beperking luisteren soms graag naar de audio om eruit te halen wat ze nog kunnen horen. Voor datgene wat ze missen gebruiken ze de ondertiteling of het tekstalternatief.
 • Er zijn ook mensen die moeite hebben met het verwerken van de auditieve informatie. Zij gebruiken dan graag het tekstalternatief om de informatie te raadplegen en in hun eigen tempo en zonder extra prikkels te verwerken.
geel scribit icoon voor een ondertiteling

Ondertiteling voor mensen met een auditieve beperking

Ondertiteling voor mensen met een auditieve beperking bevat naast de uitgeschreven tekst ook een beschrijving van relevante geluiden die van belang zijn om het verhaal te kunnen volgen. De ondertiteling moet altijd gelijk lopen met het moment waarop het geluid te horen is en moet aan- en uitgeschakeld kunnen worden.

Dit proces kan niet door machines worden geregeld. Automatische ondertiteling kan wel helpen bij het tot stand komen van de ondertiteling, maar zal altijd moeten worden gecorrigeerd en aangevuld met de informatie over sprekers en belangrijke geluiden.

Wanneer voldoe je aan WCAG level AA?

Onvoldoende – automatisch gegenereerde ondertiteling, alleen ondertitelen wat er gezegd wordt.
Voldoende – naast de gesproken tekst ook de sprekers benoemen.
Goed – naast de gesproken tekst en sprekers ook relevante (achtergrond) geluiden beschrijven.

Een goede ondertiteling is:
 1. Accuraat; De ondertiteling moet zo goed mogelijk overeenkomen met de gesproken tekst, wie er spreekt, achtergrondgeluiden en andere geluiden zoals muziek, geluidseffecten of reacties van eventueel aanwezig publiek.
 2. Synchroon; De audio en ondertiteling moet samenvallen en weergegeven op het scherm binnen een timing zodat de tekst ook leesbaar blijft.
 3. Compleet; De ondertiteling moet voor zover mogelijk alle auditieve informatie bevatten. Let erop dat grammatica en spelling klopt.
 4. Netjes geplaatst; De ondertiteling moet netjes binnen het scherm worden weergegeven en waar mogelijk niet over andere belangrijke visuele elementen heen worden geplaatst.
Wanneer voldoe je aan WCAG level AAA?

Door het toevoegen van gebarentaal aan je video, voldoe je aan de hoogste eis van de WCAG. Dit kan door een PIP (picture-in-picture) toe te voegen of door een gebarentolk gebarentaal te laten tonen naast je video. Bij live events zoals bijvoorbeeld een persconferentie, kan de tolk gebaren ook naast de spreker staan en dus direct getoond worden.

Gebarentaal voor mensen die doof (geboren) zijn
wit scribit icoon voor een gebarenvideo

Onvoldoende – geen gebarentolk.
Voldoende – gebaren door een gediplomeerd gebarentolk.
Goed – gebaren door een dove persoon.

donkerblauw scribit icoon voor een tekstalternatief
Tekstalternatief met ondertiteling

De minimale stap om auditieve informatie toe te voegen aan je video, is door deze op te nemen in een tekstalternatief. Hierin kan je het transcript toevoegen zodat de gesproken informatie ook leesbaar is.

Wanneer voldoe je aan WCAG level A?

Onvoldoende – geen transcript.
Voldoende – transcript met alleen de gesproken tekst.
Goed – transcript met de gesproken tekst inclusief de namen van de sprekers.
Uitstekend – transcriptie met de gesproken tekst inclusief de naam van de sprekers en beschrijving van relevante geluiden.

Wanneer is een video inclusief?

Bij live events zoals bijvoorbeeld een persconferentie, wanneer de gebarentolk ook naast de spreker staat en dus direct getoond word, is dit ook te volgen voor mensen die doof zijn. Met de toevoeging van een ingebrande ondertiteling is deze dan volledig inclusief.

Skip to content