Sign languageVan tekst naar gebaren

Wat is gebarentaal?

Gebarentaal is een visuele taal waarbij gebaren, mimiek en houding worden gebruikt om te communiceren. De taal wordt voornamelijk gebruikt door mensen met een auditieve beperking. Maar kan ook ingezet worden om te communiceren met mensen die moeite hebben met gesproken taal.

Gebarentaal is niet internationaal. Elk land kent zijn eigen gebarentaal en ook daarbinnen zijn soms dialecten te vinden. Ook is er een verschil in gebarentaal voor mensen die de taal spreken als moedertaal en mensen die wel kunnen spreken of hebben gesproken. We onderscheiden daarom twee vormen van gebarentaal in Nederland:

  • NmG – Nederlands ondersteund met gebaren; hierbij worden gebaren gebruikt om de gesproken tekst te ondersteunen met gebaren. De grammatica van de Nederlandse taal wordt hierbij aangehouden.
  • NGT – Nederlandse Gebarentaal; dit is de gebarentaal die mensen van kinds af aan leren als ze doof worden geboren. De grammatica van deze taal wijkt af van de Nederlandse taal en communiceert veel meer in begrippen.

Wil je meer weten over gebarentaal?

Hoe maak je een gebarenvideo?

Om een gebarenvideo te kunnen maken heb je iemand nodig die de gebarentaal eigen is. Dat kan een doof iemand zijn waarvan het zijn moedertaal is, of een gebarentolk. Deze persoon vertaalt in gebaren wat er gezegd wordt in de video. Van die vertaling maak je een video die je monteert in je eigen video. Dat kan middels een gebarenpostzegel (PIP = Picture-in-picture) als extra schermpje onderin je beeld. Of door de vertaling naast de video te plaatsen.

The scribit.pro method

Scribit.pro heeft er voor gekozen om de techniek te gebruiken waarbij de vertaling naast de video wordt getoond. Hierdoor is hij beter zichtbaar en kan tegelijkertijd de video nog goed worden gevolgd.

We hebben een samenwerking met een aantal (dove) gebarentolken die met regelmaat naar ons toe komen om de opnames van de vertalingen te filmen voor een greenscreen. De video’s die worden opgenomen halen we door ons geavanceerde systeem. Hiermee worden ze klaargemaakt tot een extra videobestand (mp4). Deze kan dan in de videoplayer als een extra keuze worden aangeboden onder de gebarenknop.

Waarom is ondertiteling niet voldoende?

Voor mensen die gebarentaal als moedertaal hebben, kan het lezen van een tekst net zo lastig zijn als voor iemand die Nederlands als moedertaal heeft en de ondertiteling in het Engels moet volgen. Doordat het niet je moedertaal is kun je het wel volgen, maar helemaal begrijpen doe je het pas echt als informatie wordt aangeboden in je eigen taal.

Daarnaast kun je met je stem een intonatie geven aan wat je zegt. Iemand kan uit je stemgeluid opmaken of je boos, blij of verdrietig bent. In geschreven tekst is dat lastig. Gebarentaal vertaalt niet alleen de tekst in gebaren, maar geeft de intonatie ook mee in het gebruik van de mimiek en houding van de vertaler.

Example:

Onderstaande video is voorzien van een tolk gebaren. Deze vertaalt de gesproken tekst naast de video waardoor de boodschap en de video tegelijkertijd gevolgd kunnen worden.

Skip to content