Privacy statement

Scribit.pro, located at Lange Voorhout 15, The Hague, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement. 

Contact details: Lange Voorhout 15, The Hague 

Eveline Ferwerda is the Data Protection Officer of scribit.pro. She can be reached via eveline@scribit.pro. eveline@scribit.pro.

Personal data that we process

Scribit.pro processes your personal data because you use our services and / or because you provide this data to us yourself. 

Below you will find an overview of the personal data that we process: 

 • First and last name
 • E-mail address
 • Telephone number
 • Name organization
 • Adresgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via admin@scribit.pro, dan verwijderen wij deze informatie. 

For what purpose and on what basis do we process personal data

Scribit.pro processes your personal data for the following purposes: 

 • Sending our newsletter and / or advertising brochure
 • To be able to call or e-mail you if necessary to carry out our services 
 • To inform you about changes to our services and products. 
 • To offer you the possibility to create an account.

Automated decision-making 

Scribit.pro does not make automated processing decisions about matters that can have (significant) consequences for people. These are decisions taken by computer programs or systems, without involving a person (for example, an employee of scribit.pro). 

Scribit.pro uses the following computer programs or systems:

 • MAILCHIMP
 • POSTMARK
 • WETRANSFER
 • INTERCOM
 • SUPPORTCANDY

How long we keep personal data 

Scribit.pro does not store your personal data longer than is strictly necessary to achieve the purposes for which your data is collected. We use a retention period of 1 year for all collected personal data from inactive customers. 

Sharing personal data with third parties

Scribit.pro verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Scribit.pro gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

View, modify or delete data

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door scribit.pro en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar admin@scribit.pro. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Scribit.pro wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

This can be done via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

How we protect personal data

Scribit.pro takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you feel that your data is not properly secured or there are indications of abuse, please contact our customer service or via admin@scribit.pro

Skip to content