Text alternativeAll information in written form

What is a text alternative?

Een tekstalternatief biedt je de mogelijkheid om de informatie uit een video te vergaren zonder dat je naar de video kijkt. Hierin onderscheidt men twee verschillen, te weten:

  1. The short text alternative

Dit dient als label van je video en geeft kort weer wat erin te zien is. Door je video te voorzien van een kort tekstueel alternatief weten bezoekers van de site waar de bestanden over gaan. Zij kunnen dan beslissen of ze de video willen bekijken. Het is te vergelijken met een alt-tekst bij een afbeelding.

  1. De complete tekst, ook wel transcript genoemd

Een transcript is een uitgeschreven tekst. In het transcript vertel je zo compleet mogelijk het verhaal van het filmpje. Je vertelt wat er gebeurt – dus wat er te zien en te horen is -, wat er gezegd wordt en door wie.

How do you create a text alternative?

The scribit.pro method

Als je klaar bent met het ondertitelen en het maken van de audiodescriptie van je hele video, kun je de bestanden downloaden. Door de samenvoeging van de uitgeschreven ondertiteling en de audiodescriptie ontstaat het transcript van je video. Dit bestand wordt in scribit.pro gegenereerd als .txt-bestand, waardoor het daarna vrij te bewerken is. Binnen the scribit.pro accessible player environment, this text alternative can be displayed and consulted by the viewer.

Optimization

Na het downloaden van de bestanden zul je twee .txt-bestanden vinden in je zip-bestand. De ene is met tijdcode, de andere zonder. Voor het plaatsen op je website raden we aan om de versie zonder tijdcode te gebruiken. Er zijn een aantal aanpassingen die je kan doen om deze verder te optimaliseren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de volgende bewerkingen:

  • Loop je tekstbestand altijd goed na. Misschien heb je in de AD woorden fonetisch geschreven zodat ze goed uitgesproken worden, maar dit staat dan weer wat vreemd in je tekstalternatief. Probeer dat zoveel mogelijk aan te passen.
  • Voeg de losse ondertitels van één spreker samen tot een alinea zodat het makkelijker te lezen is.
  • If you were unable to announce a speaker in the audio description, you can add his or her name and position in your text alternative.
  • You can add a link to any interactive elements in the video. For example, if there is an option to press a button in the video, and you have described this option in the audio description, you could include a link in the text to the page where that action can be performed.
  • Heb je in de video weinig ruimte om beeldbeschrijvingen te geven, dan zou je die in het tekstalternatief alsnog kunnen toevoegen. Deze wordt dan niet voorgelezen tijdens het afspelen van de video maar het zorgt er wel voor dat de informatie beschikbaar is. Geef dan bijvoorbeeld in de korte omschrijving van je video aan dat die extra informatie te vinden is in het tekstalternatief.

Example:

Onder deze video heb je de mogelijkheid om het tekstalternatief uit te klappen. Hierin staat de audiodescriptie beschreven, afgewisseld met de ondertiteling die tussen haakjes staat. Door het aanbieden van dit tekstalternatief maak je het mogelijk dat mensen alle informatie uit de video, zowel uitgesproken als in beeld gebracht, kunnen lezen zonder dat ze daar de video voor hoeven te bekijken. Lees het tekstalternatief en vorm je een beeld van de video. Kijk deze daarna en beoordeel zelf of het zo klopt.

Skip to content