Gebruiker Centraal

Een voorbeeld van een video die toegankelijk is gemaakt met audiodescriptie, ondertiteling en een tekstalternatief.

Skip to content