OndertitelingVan spraak naar tekst

Wat is ondertiteling?

Ondertiteling is een tekstuele versie van de dialoog van een film of een video die meestal aan de onderkant van het scherm wordt getoond. De belangrijkste reden waarom ondertiteling wordt toegevoegd is omdat er een vreemde taal gesproken wordt. Ook is ondertiteling gewenst als een spreker slecht verstaanbaar is. Scribit.pro richt zich echter op de derde reden: het voor iedereen toegankelijk maken van video’s. Door het toevoegen van ondertiteling kunnen mensen met een auditieve beperking de video beter volgen.

Om een ondertiteling toegankelijk te maken voor deze groep is het belangrijk om extra geluidsinformatie weer te geven in de ondertiteling. Denk hierbij aan omgevingsgeluiden die relevant zijn om het verhaal te kunnen volgen, het benoemen van sprekers die buiten beeld praten en het beschrijven van achtergrondmuziek.

Hoe maak je goede ondertiteling?

Naast de standaardregels van ondertiteling die je in onze tutorials kunt leren, zijn er aanvullende regels voor het maken van ondertiteling voor mensen met een auditieve beperking (OTDS).

 1. OTDS wordt genoteerd in hoofdletters.
 2. Niet gesproken geluiden worden hierin beschreven.
 3. Als een spreker buiten beeld aan het woord is, geef je aan wie de spreker is, bijvoorbeeld VOICE-OVER.
 4. Aanvullende informatie over hoe iets gezegd wordt, wordt in hoofdletters tussen haakjes genoteerd.
 5. Muziek beschrijf je met de juiste sfeerimpressie of de titel van het nummer en de componist als die bekend is.
 6. Wees alert op geluiden buiten beeld die wel hoorbaar zijn en van belang zijn voor het verhaal.
 7. Zorg dat je ondertiteling niet opvalt.
 8. Houd voor de volgorde van omschrijven het volgende aan: dialogen, relevante achtergrondgeluiden, (achtergrond) muziek.

Werkwijze scribit.pro

Upload de video waar je ondertiteling bij wilt maken in je Dashboard. Deze wordt geopend in de editor. Hier kan je nu je ondertiteling aanmaken door een tekstvak aan te maken op de plekken waar iemand aan het woord is of waar relevante geluiden te horen zijn. Zorg dat de ondertiteling net voordat de spreker begint te praten in beeld komt en eindigt als hij/zij klaar is.

Dit ‘timen’ kan je doen door de begin- en de eindtijd onder je tekstvak aan te passen. 

Let bij het maken van je ondertiteling op de volgende punten:

 • Zorg voor een correcte spelling en grammatica
 • Zorg voor niet meer dan 2 regels van max 45 karakters per ondertitelblok
 • Indien er langer wordt gesproken, splits de tekst dan op in meerdere blokjes.

Als je klaar bent met het beschrijven van je hele video, kun je de bestanden downloaden. Voor de ondertiteling ontvang je een .SRT-bestand dat dezelfde lengte heeft als je videobestand. Deze kunnen simultaan worden afgespeeld in de toegankelijke player van scribit.pro. Ook is het mogelijk om dit bestand te editen in je eigen video of te uploaden in bijvoorbeeld YouTube.

Do’s

 • Scheldwoorden en ruw taalgebruik komen in geschreven vorm harder aan dan in gesproken vorm. Zwak die gerust af.
 • Gebruik de verkorte vorm van een bezittelijk voornaamwoord alleen als er geen nadruk op valt.
 • Laat het noemen van namen weg als duidelijk is wie aan het woord is.

Dont’s

 • Vulwoordjes (zoals euh, oh, maar) en haperingen (of stotteren) worden niet meegenomen in de ondertiteling.
 • Als iemand langer aan het woord is, hoef je niet steeds opnieuw zijn/haar naam te benoemen.
 • Krachttermen die duidelijk in beeld te zien zijn, worden vaak niet ondertiteld.
 • Bij OTDS is het niet nodig om teksten in beeld ook mee te nemen in de ondertiteling, dit doe je alleen bij de ondertiteling van vreemde talen.

Voorbeeld

Door op de knop ‘CC’ te klikken krijg je ondertiteling in beeld. Deze helpt mensen met een auditieve beperking om de video goed te kunnen volgen. Maar ook laaggeletterden of mensen met dyslexie kunnen de video zo beter volgen. En wat dacht je ervan als je de video zonder geluid bekijkt omdat je bijvoorbeeld in de tram zit? Toch wel handig dan, die ondertiteling.

Skip to content