Politie

Scribit.Pro heeft een toegankelijke videoplayer waarin ook de gebarentaal is worden ontsloten. De player ziet er als volgt uit:

Op het moment dat iemand kiest voor audiodescriptie vertelt een synthetische stem wat er in beeld te zien is, op de momenten dat er niet wordt gesproken.

Als de ondertiteling is geactiveerd, komt deze in beeld en kan men meelezen met het dialoog en worden belangrijke geluiden beschreven.

Als het tekstalternatief wordt gekozen, dan komt onder de video het script dat bestaat uit de uitgeschreven audiodescriptie en ondertiteling. Zo kan iemand alle informatie uit de video lezen zonder de video te hoeven bekijken.

De laatste optie is de keuzemogelijkheid voor gebarentaal. Als iemand die aanzet dan wordt er naast de video een gebarentolk getoond die het dialoog vertolkt. Dat ziet er dan als volgt uit:

Skip to content