Digitale toegankelijkheid bij de VNG

13 april 2022  

Wat doen de Nederlandse gemeenten aan digitale toegankelijkheid?

“Je moet er gewoon aan beginnen, dan komt de rest vanzelf”

Marlies Klooster wil als projectleider van het Aanjaagteam digitale toegankelijkheid binnen de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) dat alle gemeenten zo snel mogelijk informatie op een laagdrempelige manier digitaal toegankelijk maken. Hoe zij en haar team, een kleine groep van vijf gedreven mensen, dit wil aanpakken, lichtte ze in een digitaal interview met ons toe.

Vertel eens wat meer over jezelf?

Mijn naam is dus Marlies. Ik ben nu werkzaam binnen de VNG, maar dat heb ik niet altijd gedaan. Ik begon mijn carrière als schrijver van webteksten, vlak nadat ik mijn studie Theater- en Filmwetenschappen had afgerond. Ik heb voor langere tijd bij het UWV gewerkt, waar digitale toegankelijkheid – gezien de aandacht voor digitalisering voor de dienstverlening  – natuurlijk ook een groot thema is. Na een tijdje besloot ik om voor mezelf te beginnen.  Zo kwam ik bij de VNG terecht.  Ongeveer een jaar geleden kwam er budget voor een Aanjaagteam Digitale Toegankelijkheid, waar ik projectleider van werd.

Wat doet de VNG en welke rol speelt jouw team daarbij?

De VNG is een vereniging; alle gemeenten in Nederland zijn lid. In plaats van dat elke gemeente haar eigen belang behartigt, vertegenwoordigt de VNG de gemeenten bij ministeries, het kabinet en de landelijke politiek. Ook geven we advies over zaken die alle gemeenten aan gaan, zoals dus digitale toegankelijkheid. Wij helpen gemeenten, zodat hun websites en mobiele applicaties kunnen worden bijgeschreven in het toegankelijkheidsregister. En dan hebben we het niet over alleen de hoofdwebsite van de gemeente waar het lokale nieuws op wordt gepubliceerd en waar inwoners kunnen inloggen. Het gaat ook over andere apps en websites die ze gebruiken, bijvoorbeeld een app waarmee het ophalen van huisvuil wordt geregeld. Dat zijn de diensten die bij gemeenten vaak wat minder snel worden aangepast.

Hoe pakken jullie dat aan, het ondersteunen van gemeenten bij het realiseren van die doelstellingen?

We richten ons hierbij vooral op drie doelgroepen. De eerste is het bestuur van de gemeente, dus de Gemeenteraad en het college van Burgermeester en Wethouders. Zij zijn ten slotte bepalend voor de besluitvorming binnen de gemeente en hebben een beslissende rol in hoe en hoe snel alles geregeld wordt. De tweede groep zijn de ambtenaren die bij de gemeenten werkzaam zijn. Die zijn vaak zeer gemotiveerd om hiermee bezig te zijn. Ze kunnen er ook met elkaar over sparren via een community die we hebben opgezet. Zo helpen ambtenaren van een gemeente als Eindhoven, waar ze heel ver zijn met digitale toegankelijkheid, bijvoorbeeld ambtenaren van andere gemeenten. Tenslotte richten we ons ook op de leveranciers van de producten en diensten. Gemeenten kopen diensten rond digitalisering meestal in. Ze laten bijvoorbeeld externe partijen hun websites bouwen. Die partijen willen we ook bereiken, zodat iedereen  die er mee te maken heeft ook weet wat we willen bereiken en wat daarvoor nodig is.

Hoe zien jullie het vervolg van het project voor je?

We hopen natuurlijk dat alle gemeenten, vooral die gemeenten die nog niet zo ver zijn, hard gaan werken aan hun digitale toegankelijkheid, op alle vlakken. Het probleem is denk ik dat gemeenten als ze beginnen met digitale toegankelijkheid al snel door de bomen het bos niet meer zien. Het is namelijk niet een simpele druk op een knop, maar in de organisatie moet iedereen weten wat van hem of haar verwacht wordt. Daarnaast moeten er voor alle websites en applicaties onderzoek worden gedaan om te bereiken dat gemeenten de toegankelijkheidsverklaringen kunnen opstellen en publiceren. En dat is pas het begin: daarna volgt een periode van het doorvoeren van verbeteringen. Mijn advies: je moet het gewoon doen. Het gaat natuurlijk niet allemaal vanzelf, maar je moet er gewoon aan beginnen. Dan komt de rest vanzelf. Met kleine stappen vooruit is ten slotte veel beter dan stilstaan. En niet onbelangrijk: met kleine stappen voldoe je ook aan de wettelijk verplichting.

Het Aanjaagteam Digitale Toegankelijkheid er nog zeker een jaar om de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (GGD, Omgevingsdiensten, Veiligheidsregio’s etc) waar nodig te ondersteunen. Als er, net als bij ons team, vanuit iedere gemeente de wil is om de toegankelijke toekomst te omarmen, dan komt het vast snel in orde.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief