Digitale toegankelijkheid is belangrijk

23 december 2021  

Patricia Bolink is Adviseur Digitale Toegankelijkheid bij de gemeente Deventer. Met haar achtergrond als projectleider bij Stichting Accessibility en haar eigen ervaring als ervaringsdeskundige weet Patricia als geen ander hoe belangrijk digitale toegankelijkheid is. Daarom houdt zij zich in Deventer bezig met het implementeren van toegankelijkheid als randvoorwaarde in de processen en organisatie.

Wat doe jij bij de gemeente Deventer?

Ik probeer digitale toegankelijkheid te borgen in alles wat we bij de gemeente digitaal aanbieden aan het publiek. Maar dat is een flinke klus, dus ben ik begonnen met een inventarisatie van alle online publieke voorzieningen en de status van de digitale toegankelijkheid daarvan. Daarmee leg ik het fundament om daarna het hele huis goed recht te kunnen zetten. Ik ben nu vooral bezig met onderzoeken welke stappen we moeten gaan ondernemen.

Is er een duidelijke route of aanpak voor het verbeteren van de digitale toegankelijkheid bij een gemeente?

Nee die is er niet, ik moet eigenlijk het wiel nog aardig uitvinden. Daarom zit ik ook in het aanjaagteam van de Nederlandse Gemeenten en bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. We richten ons op het makkelijker maken van het verbeteren van digitale toegankelijkheid voor gemeenten door tools te ontwikkelen en beleid op te stellen. We kijken naar best practices om te leren van elkaar.

Heb je het idee dat digitale toegankelijkheid leeft bij gemeenten?

Nou, veel gemeenten zitten nog een beetje in de wachtstand, ze kijken aan wat er gebeurt, hoe anderen het aanpakken. Vaak wordt er ook gedacht dat het probleem zichzelf wel oplost. Bij gemeenten mist nog de bewustwording van het probleem, de doelgroep die echt groot is wordt niet voldoende opgemerkt. En dat terwijl die doelgroep veel groter is dan de meeste gemeenten denken. Bewustwording is het toverwoord, daar moet nog veel aan gedaan worden. Na de bewustwording kan de cultuuromslag komen. Daarvoor is het denk ik nodig om bijeenkomsten te organiseren waar ervaringsdeskundigen, zoals ik, kunnen vertellen over de betekenis en het belang van digitale toegankelijkheid. Zeker in de wereld van vandaag.

Wat is jouw wens voor de toekomst?

Voor mezelf is dat dat ik me verder wil ontwikkelen als Accessibility Officer. Op deze plek kan ik eraan bijdragen dat digitale toegankelijkheid in echt het DNA van de organisatie en medewerkers wordt opgenomen, zodat het meteen vanaf de start al wordt meegenomen en onderdeel is van de dagelijkse praktijk.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief