Toegankelijk publiceren op social media? Zo doe je dat

6 juni 2023  
Lijntekening. Man loopt via een trap het scherm van smartphone in.

Social media is tegenwoordig niet meer weg te denken uit de samenleving. Niet alleen voor persoonlijk gebruik; ook voor veel bedrijven is het een belangrijk onderdeel van de communicatie. Om een zo groot mogelijke doelgroep te kunnen bereiken is het belangrijk om rekening te houden met de toegankelijkheid van content. In deze blog lees je op welke manieren je dat kunt doen.


Er zijn genoeg manieren om content te plaatsen op social media: van teksten tot foto's en van video's tot memes. Maar veel media zijn niet direct ontworpen om het voor alle gebruikers toegankelijk te maken, en dat terwijl het doel van content delen op social media is om het met zoveel mogelijk mensen te kunnen delen. Er is vaak meer mogelijk met de platforms dan vooraf wordt gedacht, maar het is belangrijk hier zelf stappen in te ondernemen. Met verschillende (kleine) aanpassingen wordt content al een stuk toegankelijker voor een breder publiek.


1 - Kies voor een tekstalternatief

Mensen met een visuele beperking kunnen afbeeldingen, video’s of bijvoorbeeld GIFjes niet of slechts nauwelijks zien. Een tekstalternatief of een transcript toevoegen aan dergelijke visuele content kan bovengenoemde gebruikers helpen om deze informatie beter te begrijpen. Hiermee geef je namelijk een korte omschrijving van de afbeelding of video. Voorleessoftware kan deze omschrijvende tekst vervolgens omzetten in spraak, waardoor visuele content – in dit geval beeld vertaald naar tekst – toegankelijker wordt voor een grotere doelgroep. Het kan ook handig zijn als de visuele content bijvoorbeeld niet geladen kan worden. Je kunt een tekstalternatief toevoegen door middel van een zogenaamde alt-tekst, een functie die beschikbaar is op de meeste bekende platforms, zoals Instagram, Facebook en LinkedIn. De alternatieve tekst wordt automatisch gemaakt voor de foto of video, maar de tekst kan ook handmatig worden ingevoerd. Scribit.Pro werkt een tekstalternatief bij een video uit tot een volledig uitgeschreven transcript, waarin alle visuele en auditieve informatie uit de video is opgenomen.


2 - Ondertiteling toevoegen

Een video bevat naast visuele informatie ook veel auditieve informatie. Wanneer een gebruiker het geluid niet hoort of niet kan horen, gaat er mogelijk veel informatie verloren. 

Ondertiteling kan doven en slechthorenden helpen om het verhaal beter te begrijpen, zeker wanneer de ondertiteling, naast de weergave van dat wat gezegd of verteld wordt, ook informatie geeft over wie er aan het woord is, over relevante achtergrondgeluiden, (sfeer)muziek en dingen als intonatie. Ook voor mensen zonder auditieve beperking kan ondertiteling helpen op een moment dat een video niet met geluid bekeken kan worden, zoals in de trein of op kantoor. Scribit.Pro is gespecialiseerd in ondertiteling voor doven en slechthorenden. Maar ondertiteling die dialoog vertaalt, behoort eveneens tot onze expertise. Vertalende ondertiteling helpt de (horende) gebruiker om de spraak uit een video te begrijpen, wanneer deze in een vreemde taal of dialect is. Met ondertiteling voor doven en slechthorenden kunnen mensen met een auditieve beperking een video beter volgen. Ook mensen met autisme, leer- of leesproblemen of mensen met een cognitieve beperking zijn gebaat bij ondertiteling. Scribit.Pro maakt video's, door het toevoegen van ondertiteling, toegankelijker voor een brede groep gebruikers.


3 - Beperk het gebruik van emoji's

Hoewel emoji's een tekst kunnen opleuken, zitten er ook wat nadelen aan. Veel emoji's hebben ook een tekstalternatief dat wordt voorgelezen, bijvoorbeeld 'gezicht met hartvormige ogen'. Een overdaad aan dit soort symbolen kan ervoor zorgen dat het moeilijk wordt om de boodschap te volgen. Zorg er ook voor dat een emoji slechts dient als aanvulling op de tekst (dus niet om woorden te vervangen) en dat het alleen emoji's betreft die voor iedereen duidelijk zijn. Zo voorkom je dat teksten verkeerd worden geïnterpreteerd.


4 - Kijk per kanaal naar de mogelijkheden

Zoals eerder genoemd bieden de meeste social mediaplatforms een tekstalternatief. Maar dit is niet het enige wat de kanalen aanbieden. Kijk daarom eens wat er per kanaal mogelijk is om content toegankelijker te maken. Scribit.Pro heeft een eigen videoplayer ontwikkeld om video's toegankelijk te kunnen aanbieden. Deze videoplayer voldoet aan de toegankelijkheidseisen volgens de WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Je kunt ervoor kiezen om audiodescriptie aan te zetten met behulp van de 'AD'-knop. Als je kiest voor de 'CC'-knop, verschijnt de ondertiteling in beeld. Onder de video is er de mogelijkheid om een transcript uit te klappen. Hier kan de volledige informatie uit de video in tekstvorm worden gelezen of worden voorgelezen. 

Ook op andere platforms zijn diverse mogelijkheden te vinden. Zo werkt Twitter met de functie om geluiden uit te schakelen, omdat dit als hinderlijk kan worden ervaren. Op TikTok krijgen gebruikers in video's waarschuwingen als video's flitsen bevatten, waar sommige mensen overgevoelig voor zijn. Ook is er de mogelijkheid om video's met flitsen uit te schakelen. Op verschillende kanalen kun je automatisch ondertiteling laten aanmaken, zoals op Facebook, Twitter, Instagram en YouTube. Door je te verdiepen in de mogelijkheden van toegankelijkheid op social media wordt de content naar een hoger niveau getild en hierdoor kan het bereik ervan aanzienlijk groeien.

Begin vandaag nog
Scribit.Pro videoplayer gebruiken

Schrijf je in op onze nieuwsbrief