Waarom ondertiteling en transcriptie bij videocontent gunstig zijn voor de online vindbaarheid

19 juli 2023  
Lijntekening. Trap met bovenaan een locatie pin. Vingers lopen de trap op richting de locatie pin.

Scribit.Pro voorziet online video’s van toegankelijkheidsvoorzieningen zodat ze toegankelijker worden en voldoen aan de WCAG, de geldende richtlijnen voor digitale toegankelijkheid. We voegen audiodescriptie toe, ondertiteling voor doven en slechthorenden, een transcript en indien gewenst een gebarenvertaling. Dit maakt de betreffende video begrijpelijker voor een grote groep mensen, waaronder blinden en slechtzienden, doven en slechthorenden, maar ook mensen met een cognitieve beperking, autisme, hersenletsel of lees- of leerproblemen. Maar het toevoegen van deze ondersteunende bestanden zorgt er eveneens voor dat de content makkelijker vindbaar is door Google. Door online video’s te voorzien van ondersteuning, vergroot je dus niet alleen de toegankelijkheid, maar ook de vindbaarheid en daarmee het bereik, je doelgroep, marktaandeel en impact. In deze blog wordt duidelijk hoe dat precies zit.


Waarom is ondertiteling voor doven en slechthorenden belangrijk?

‘Reguliere’ ondertiteling, ook wel vertalende ondertiteling genoemd, heeft tot doel om kijkers, die de gesproken taal in een audiovisuele productie niet (goed) spreken, een vertaling te verschaffen van datgene wat er gezegd wordt. Soms wordt deze vorm van ondertiteling ook ingezet wanneer een spreker slecht verstaanbaar is of een dialect spreekt. Deze kijkers kunnen de audio over het algemeen wel horen, maar behoeven een vertaling hiervan in de eigen taal. Hoewel Scribit.Pro zeker ook vertalende ondertiteling tot haar diensten rekent, is ondertiteling voor doven en slechthorenden het specialisme. Met deze vorm van ondertiteling wordt – naast datgene wat er wordt gezegd –, indien nodig, ook vermeld wie wat zegt, en op welke toon. Ook achtergrondgeluiden, omgevingsgeluid en muziek worden meegenomen. Alle auditieve informatie uit een video is in deze ondertiteling te vinden. Met deze ondersteuning kunnen ook mensen met een auditieve beperking het verhaal van de video ervaren of de boodschap meekrijgen. Voor hen is deze vorm van ondertiteling essentieel voor een goed begrip van een audiovisuele productie. Maar, zoals eerder gezegd, kunnen ook mensen met bijvoorbeeld dyslexie, hersenletsel of een autismespectrumstoornis gebaat zijn bij deze ondertiteling. Daarnaast kan ze ook handig zijn op momenten dat een video niet met geluid bekeken kan worden, zoals bijvoorbeeld in het openbaar vervoer, een collegezaal of de sportschool. 


Wat is het nut van tekstalternatieven zoals een transcript?

Een tekstalternatief is een hulpmiddel waarmee alle informatie uit een productie, zoals een video, vergaard kan worden zonder die productie daadwerkelijk te (hoeven) kijken. Een tekstalternatief kan op een korte manier worden weergegeven, zodat bezoekers of gebruikers weten waar een video over gaat en op basis van het tekstalternatief kunnen beslissen of ze de video willen bekijken. Daarnaast kan ook een compleet transcript worden toegevoegd. In een transcript wordt alle auditieve en alle visuele informatie uit de video zo compleet mogelijk opgenomen. Het is een tekstbestand waarin al deze informatie volledig uitgeschreven wordt tot een soort filmscript. De tekst maakt duidelijk wat en wie er te zien is, wat er gebeurt, gezegd en gedaan wordt en door wie, wat er te horen is en waar dit alles zich afspeelt. 

Bij het toegankelijk maken van een video door Scribit.Pro wordt eerst de ondertiteling voor doven en slechthorenden gemaakt. Vervolgens kan in de overgebleven ruimte audiodescriptie worden toegevoegd. Deze beide bestanden – het ondertitelbestand en het bestand met de beeldbeschrijving – worden gecombineerd tot een .txt-bestand. Deze tekst volgt de chronologie van de video. Het bestand vormt de basis van het tekstalternatief, dat nog verder uitgewerkt en vervolledigd wordt tot het bovengenoemde transcript. 

Met de toegankelijke videoplayer van Scribit.Pro kunnen al deze bestanden geraadpleegd worden door de kijker; de ondertiteling verschijnt in beeld, de audiodescriptie vormt een extra geluidslaag met een voice-over die het beeld beschrijft tijdens het afspelen van de video en het transcript kan als tekst worden gelezen of worden voorgelezen onder de video.
Dit doen ondertiteling en transcriptie voor de vindbaarheid in Google

Een grote en – zoals hierboven bleek – diverse groep kijkers of gebruikers is gebaat bij de verschillende vormen van ondersteuning bij het kijken of ervaren van video’s. Maar ook de contentaanbieder of videomaker levert het veel voordelen op. Het toevoegen van ondertiteling en een transcript zorgt er namelijk voor dat bestanden beter vindbaar zijn in zoekmachines als Google en YouTube. Google kan een tekst, in tegenstelling tot een video, wel analyseren. De zoekmachine indexeert alle woorden uit die tekst. Alle tekstuele informatie wordt verzameld, inclusief de belangrijkste trefwoorden. En het transcript is in feite een tekstuele versie van een video, – een tekstalternatief –, waarin ook de visuele informatie in tekstuele data is opgenomen. Dit zorgt ervoor dat deze tekst hoger scoort in de zoekresultaten. Op zijn beurt leidt dat weer tot een betere vindbaarheid en daarmee tot meer weergaven van de video. Het is uiteraard van belang dat zowel de ondertiteling als het transcript zo nauwkeurig mogelijk zijn uitgewerkt. 

Een video met ondertiteling en transcriptie is, kortom, gunstig voor de SEO-strategie. SEO staat voor Search Engine Optimization, ofwel zoekmachineoptimalisatie. Dit is een belangrijk onderdeel in online marketing, omdat de invloed van zoekmachines op content erg groot is. Hoe beter een video scoort op Google (en daarmee op YouTube), hoe makkelijker ‘ie te vinden is en hoe groter het bereik en de impact ervan is.

Ga aan de slag met jouw video toegankelijkheid

Schrijf je in op onze nieuwsbrief