Welke doelgroepen hebben baat bij toegankelijke video’s?

26 juli 2023  
Lijn tekening. Jongen houdt een groot geel hart voor zijn borst.

Een (online) video bestaat uit visuele en auditieve informatie, die samen een boodschap overbrengen of een verhaal vertellen. Maar niet iedereen krijgt die informatie mee, of is in staat die informatie goed te begrijpen of te verwerken. Denk hierbij aan blinden of slechtzienden, of doven en slechthorenden. Maar ook kijkers of gebruikers met bijvoorbeeld een cognitieve beperking of lees- of leerproblemen. Video content dient daarom ook toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking. Scribit.Pro voorziet video’s van ondertiteling voor doven en slechthorenden, audiodescriptie, een transcript en desgevraagd een gebarenvertaling. Hiermee voldoen video’s aan de toegankelijkheidseisen van de WCAG-richtlijnen. Waarom dat van belang is, en bovendien voor wie, wordt duidelijk in dit blog.


In de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 wordt bepaald hoe webcontent toegankelijker kan worden gemaakt voor mensen met een functiebeperking. Hieronder vallen meerdere doelgroepen, waaronder mensen met een visuele en/of auditieve beperking, maar ook mensen met autisme, hersenletsel of bijvoorbeeld mensen met een taalachterstand. Ook ouderen vallen onder de regelgeving. Het doel van de WCAG 2.1-richtlijnen is om ervoor te zorgen dat webcontent ‘drempelvrij’ wordt voor iedereen. In 2018 is bepaald dat alle websites van (semi-)overheidsinstellingen moeten voldoen aan deze toegankelijkheidseisen. De videoplayer van Scribit.Pro is een handig hulpmiddel om toegankelijk gemaakte video’s ook daadwerkelijk toegankelijk te publiceren.


Veel doelgroepen hebben baat bij digitoegankelijkheid

Het toegankelijk maken van video's (en andere webcontent) is van groot belang voor diverse doelgroepen. Volgens het Nederlands Gebarencentrum zijn er alleen al in Nederland zo'n 1,5 miljoen mensen die doof of slechthorend zijn. Voor deze groep mensen is ondertiteling van groot belang om een video goed te kunnen volgen. Voor doofgeborenen of mensen die al op jonge leeftijd doof geworden zijn, is gebarentaal de moedertaal. Zij hebben veel meer baat bij een gebarenvertaling. Daarnaast kan ondertiteling ook nuttig zijn, of zelfs onmisbaar, voor kijkers met autisme, lees- of leerproblemen, voor anderstaligen of voor mensen met een cognitieve beperking.

Ook een transcript kan voor deze groepen onmisbaar zijn. Transcriptie biedt namelijk de mogelijkheid om de informatie uit een video te vergaren zonder dat de video bekeken hoeft te worden. Een transcript, ook wel tekstalternatief genoemd, combineert de ondertiteling en beeldbeschrijving van een video tot een tekstbestand. In deze tekst is alle visuele en auditieve informatie weergegeven. De unieke software van Scribit.Pro maakt het mogelijk om dit transcript te schrijven nadat de ondertiteling en audiodescriptie aan een video zijn toegevoegd.

In Nederland leven ongeveer 300 duizend mensen met een visuele beperking. Zo'n 200 duizend hiervan zijn (ernstig) slechtziend en circa 50 duizend mensen zijn blind. Voor deze groep mensen is audiodescriptie een cruciaal hulpmiddel voor een goed begrip of een volledige ervaring van een video of andersoortige audiovisuele productie. Met audiodescriptie (ook wel beeldbeschrijving genoemd) beschrijft een stem in de pauzes tussen de dialogen alle visuele elementen. Denk hierbij aan een karakterisering van sprekers of spelers, met daarbij een beschrijving van de handelingen en acties, lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen en tijds- of plaatsbepalingen. Het gaat kortom om alle visuele elementen die samen met de geluiden het verhaal vertellen. Scribit.Pro creëert audiodescriptie - of maakt het de klant mogelijk dat zelf te doen met onze foolproof software -, waarbij de beeldbeschrijving direct wordt omgezet in een synthetische voice-over.


Ook belangrijk voor andere doelgroepen

Er zijn ook verschillende groepen die geregeld worden vergeten als het gaat om digitoegankelijkheid, terwijl zij de ondersteuning hard nodig hebben. Denk hierbij aan ouderen met minder zicht en/of concentratie, of mensen die ernstig ziek zijn. Voor deze groepen is het belangrijk om informatie beschikbaar te hebben in de vorm van audio, omdat lezen voor hen als erg vermoeiend kan worden ervaren.

Zelfs mensen die geen auditieve en/of cognitieve problemen ervaren, kunnen gebaat zijn bij ondertiteling. Het is niet altijd mogelijk om een video te bekijken met geluid, bijvoorbeeld in een drukke omgeving, in het openbaar vervoer of op kantoor. Ondertiteling zorgt ervoor dat een video nog steeds gevolgd kan worden en de kijker op deze manier de relevante informatie meekrijgt.


Betere online vindbaarheid

Tot slot is het toevoegen van ondertiteling, audiodescriptie en transcriptie ook nuttig voor de maker van de video zelf. Het is namelijk erg gunstig voor de online vindbaarheid in Google of andere zoekmachines. Zoekmachines kunnen videocontent beter vinden op het moment dat er een beeldbeschrijving en ondertiteling aan de video is toegevoegd. Hierdoor scoort de video dus beter in de zoekresultaten en kan de doelgroep de video beter vinden, wat op zijn beurt weer leidt tot meer weergaven.

Maak jouw video's snel en eenvoudig toegankelijk

Schrijf je in op onze nieuwsbrief