‘Scribit.Pro bleek precies de partner waarnaar we op zoek waren.’

Milieu CentraalKlantcase
Logo milieu centraal met erachter een geel vlak. Rechts ernaast staat tussen gele aanhalingstekens: Dat is wat je wilt: een partij die het hele pakket kan leveren.

Samen met onze klanten zetten wij ons in voor een toegankelijke toekomst. Wij vinden de samenwerking met onze klanten dan ook enorm waardevol en het persoonlijke verhaal van elk van onze klanten buitengewoon belangrijk. 

In deze serie vragen we klanten van Scribit.Pro naar hun ervaringen met onze dienst en onze dienstverlening. Hoe ondervinden deze organisaties, instanties en particulieren de samenwerking met ons bedrijf? Wat is hun strategie op het gebied van digitale toegankelijkheid en welke rol speelt Scribit.Pro daarin? En hebben ze nog tips voor anderen, die ook met videotoegankelijkheid aan de slag willen? 


In deze tweede klantcase ontdek je hoe Milieu Centraal op zoek ging naar een manier om hun omvangrijke – en nog altijd groeiende – database aan videocontent toegankelijk te maken en op een toegankelijke manier te publiceren. Contentmanager Jelger Woudstra legt uit waarom Scribit.Pro de ideale partij is gebleken om deze indrukwekkende klus te klaren.


De organisatie

Milieu Centraal is een voorlichtingsorganisatie voor consumenten op het gebied van duurzaamheid. Milieu Centraal geeft de Nederlandse consument onafhankelijke, onderbouwde en betrouwbare informatie om in het dagelijks leven energie te besparen en milieubelasting te verminderen. Het is de plek waar consumenten terechtkunnen voor concreet advies over en tips aangaande uiteenlopende duurzaamheidsonderwerpen als elektrische fietsen, het verduurzamen van je huis, klimaatwijs reizen, groen en toch goedkoop boodschappen doen, het verminderen van plastic of het voorkomen van voedselverspilling.

Dit jaar viert de organisatie haar 25-jarig bestaan. In 1998 is Milieu Centraal begonnen als een bellijn, waar de Nederlandse consument terechtkon voor duurzame vragen of kwesties. Er kwam in de eerste jaren ook een website bij. Sinds het begin van deze eeuw is de website, www.milieucentraal.nl, het belangrijkste podium waarop Milieu Centraal zich manifesteert. De website vormt ook de kennisbasis waarop de organisatie alle informatie over de verschillende duurzaamheidsonderwerpen verzamelt. 

Milieu Centraal krijgt voor haar rol als onafhankelijke voorlichtingsorganisatie subsidie van de overheid. Op bescheiden schaal zijn er inkomsten uit samenwerkingen met bedrijven en branchepartijen. Milieu Centraal is dan kennispartner of contentpartner. De organisatie opereert echter volledig onafhankelijk, behoudt altijd zeggenschap over datgene wat zij onderzoekt en publiceert en is niet gebonden aan politieke opvattingen of commerciële belangen.

Milieu Centraal is gevestigd in Utrecht. Er zijn zo’n veertig werknemers werkzaam, waarvan het merendeel werkt in de drie grootste secties: onderzoek, online en communicatie. Jelger Woudstra is werkzaam als contentmanager. Hij is eveneens de interne specialist op het gebied van video. Binnen Milieu Centraal is hij verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van de videoproducties. 

Hoe is Milieu Centraal aan de slag gegaan met digitale toegankelijkheid? 

‘Milieu Centraal is een organisatie die gericht is op consumenten. We focussen ons niet specifiek op de consument die al milieubewust bezig is, maar willen er ook – en juist – zijn voor álle consumenten. Onze doelgroep is daarmee een heel grote en diverse groep en binnen die groep vallen derhalve ook mensen met allerlei (fysieke en/of mentale) uitdagingen of beperkingen. Wij willen dat de informatie die wij bieden voor al die mensen toegankelijk is.

Daarnaast werken wij veel samen met het Rijk en met gemeentes. Overheden zijn wettelijk verplicht digitaal toegankelijk te zijn. De toolkits die wij voor deze overheden verzorgen dienen dan ook aan de geldende toegankelijkheidseisen te voldoen. Een toolkit is een vorm van informatievoorziening over een specifiek onderwerp, bij wijze van ondersteuning aan de betreffende zakenpartner. Zo heeft Milieu Centraal bijvoorbeeld een toolkit ontwikkeld over het veilig (laten) verwijderen van asbest. 

In 2021 heeft Milieu Centraal haar website laten testen op toegankelijkheid en sindsdien staan we voor de taak onze content toegankelijk te maken en toegankelijk aan te bieden. Een gigantische en veelomvattende klus, die we gefaseerd aanpakken. Omdat de informatie die Milieu Centraal op haar website aanbiedt voor een aanzienlijk deel uit videocontent bestaat zijn we, onder meer, met dat aspect begonnen.’


Wat heeft Scribit.Pro voor jullie kunnen betekenen?

‘De database aan video’s omvatte inmiddels zo’n 75 video’s. Daarmee wilden we beginnen. Voor onze video’s werken we samen met een vast aantal videomakers. En we embedden de video’s via YouTube op onze website. Maar de grote techbedrijven als YouTube deden – en doen nog altijd – nauwelijks iets aan toegankelijkheid, dus bij hen lag de oplossing niet. De kwestie was hoe we enerzijds toegankelijke videocontent konden maken en anderzijds ervoor konden zorgen dat we die ook toegankelijk konden aanbieden. Dat riep vragen op als: ‘Hoe pak je de ene kwestie aan, en hoe de andere? En wat voor effect heeft het een op het ander?’ We zochten naar een partij die op al deze vraagstukken het antwoord kon bieden en die hebben we in Scribit.pro gevonden.

Scribit.Pro verzorgt voor ons het toegankelijk maken én het toegankelijk aanbieden van onze video’s. Het bedrijf voorziet al onze videocontent van ondersteuning in de vorm van ondertiteling voor doven en slechthorenden, audiodescriptie en een alternatieve tekst in de vorm van een transcript. Bij die laatste vorm is alle visuele en auditieve informatie uit een video uitgeschreven in een soort filmscript. De Scribit.Pro widget zorgt er automatisch voor dat de toegankelijkheidsvoorzieningen door de gebruiker zelf te selecteren zijn bij de YouTube-insluitingen op onze website. We vinden het een enorm pluspunt dat we zowel de toegankelijke productie, als de toegankelijke publicatie met één enkele zakenpartner getackeld hebben.’ 


Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Scribit.Pro?

‘We kregen de naam van Scribit.Pro doorgespeeld door een van onze vaste videopartners. Dat mediabedrijf gaf ons de tip met Scribit.Pro te gaan praten. 

Het bleek precies de partner waarnaar we op zoek waren. Omdat Scribit.Pro zowel de dienstverlening als de widget aanbiedt, hebben we onze videotoegankelijkheidsstrategie met een alles-in-één-pakket aan kunnen pakken. Enorm praktisch en ook ontzettend efficiënt.’


‘Dat is wat je wilt: een partij die het hele pakket kan leveren.’


Hoe ziet de samenwerking met Scribit.Pro eruit?

‘We wilden het proces van productie en publicatie geheel kunnen uitbesteden. Dat kan ook. Scribit.Pro neemt de toegankelijkheidsprocedure van begin tot eind uit onze handen.

We hebben allereerst een inventarisatie gemaakt van het aantal video’s en het aantal videominuten en naar aanleiding daarvan hebben we bij Scribit.Pro een abonnement van 120 minuten ingekocht. Inmiddels zijn alle bestaande video’s door Scribit.Pro toegankelijk gemaakt. Dat hebben we gefaseerd gedaan, met omstreeks vijf à tien video’s per week, verspreid over meerdere weken. De video’s op milieucentraal.nl en de video’s die in onze toolkits te vinden zijn, zijn nu allemaal toegankelijk. Dat is een mijlpaal waar we trots op zijn.

Milieu Centraal creëert aldoor videocontent. Voor de productie van al die nieuwe, nog te maken video’s gaan we ons Scribit.Pro abonnement verlengen. Bovendien is het toegankelijk maken door Scribit.Pro nu een vast onderdeel in de productie van iedere video: in de planning is vanaf nu een extra week gereserveerd voor de route langs Scribit.Pro.’

Hoe bevalt de samenwerking?

‘De samenwerking bevalt erg goed. We hebben op een prettige manier samen gekeken hoe we die 75 bestaande video’s toegankelijk konden maken. Dat is op een heel overzichtelijke manier aangepakt, in etappes.

Ook het aanleveren van video’s verloopt op een aangename en eenvoudige manier en het dashboard van de Scribit.Pro software waarop we de video’s plaatsen werkt prettig. Het feit dat de video’s toegankelijk gemaakt worden met afzonderlijk aangeleverde bestanden voor de ondertiteling, audiodescriptie en het transcript, biedt Milieu Centraal enkel voordelen. Het schept veel mogelijkheden richting andere zakenpartners toe, die we van de eerdergenoemde, toegankelijke toolkits kunnen voorzien.’


Nog tips voor anderen die ook aan de slag willen met videotoegankelijkheid?

‘Wanneer je werk wil maken van digitale toegankelijkheid is het verstandig om professionals bij het proces te betrekken. Onze website hebben we laten toetsen op digitale toegankelijkheid door Stichting Accessibility. Inmiddels kijken zij nu soms vanaf de start mee met de ontwikkeling van nieuwe tools en zijn ze een goede sparringpartner geworden.

Voor Milieu Centraal is het ook buitengewoon prettig dat onze video’s nu digitaal toegankelijk gemaakt worden en toegankelijk gepubliceerd worden door Scribit.Pro. Het is fijn dat het gewoon gebeurt en dat we hierin dus direct vooruitgang zien. Dat is wat je wilt: een partij die het hele pakket kan leveren. Bovendien hebben we er nu zelf nauwelijks werk aan.

Een tip specifiek voor videotoegankelijkheid: zoek het enerzijds goed uit, maar anderzijds is het ook een kwestie van gewoon beginnen. Durf dat proces aan te gaan en ga ervoor. Als je met videotoegankelijkheid aan de slag wilt, kan dat best een flinke zoektocht zijn. Dat is het voor ons wel geweest. En daarom zijn we ook zo blij dat Scribit.Pro de toegankelijkheid van onze video’s van A tot Z uit onze handen neemt. Het stelt gerust en ontzorgt, want we weten dat het geregeld wordt én dat het werkt.’

Ga ook aan de slag met jouw videotoegankelijkheid