Disclaimer

Deze website bevat informatie over Scribit.Pro. Scribit.Pro streeft ernaar de informatie op deze website correct, volledig en up-to-date te houden. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij behouden ons het recht voor de op deze site vermelde informatie op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

De foto’s en illustraties die op deze website geplaatst zijn, zijn eigendom van Scribit.Pro en mogen zonder toestemming niet door derden worden gebruikt.

Scribit.Pro is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik of juist de onmogelijkheid om gebruik te maken van deze website en de daarop gepubliceerde informatie.

Het gebruik van externe links op deze site kan tot gevolg hebben dat u onze website verlaat. Scribit.Pro is niet verantwoordelijk voor en heeft geen controle op de inhoud van de sites van derden die aan deze site gekoppeld zijn.