Gebarentaal

Gebarentaal is een visuele taal waarbij gebaren, mimiek en houding worden gebruikt om te communiceren. De taal wordt voornamelijk gebruikt door mensen met een auditieve beperking. Maar gebarentaal kan ook ingezet worden om te communiceren met mensen die moeite hebben met gesproken taal. 

Onderstaande video is voorzien van een gebarenvertaling door een tolk gebaren. Deze tolk vertaalt de gesproken tekst in een nieuwe video naast de bronvideo waardoor de boodschap en de video tegelijkertijd gevolgd kunnen worden.

Laat een gebarenvideo maken

Waarom is ondertiteling niet voldoende?

Voor mensen die gebarentaal als moedertaal hebben, kan het lezen van een tekst net zo lastig zijn als voor iemand die Nederlands als moedertaal heeft en de ondertiteling in het Engels moet volgen. Een andere taal dan je moedertaal is misschien wel te volgen, maar helemaal begrijpen doe je informatie pas echt wanneer die wordt aangeboden in je eigen taal. 

Daarnaast is ook het stemgebruik van wezenlijk belang in de betekenis van dat wat gezegd wordt. Een ander kan uit je stemgeluid opmaken of je boos, blij of verdrietig bent. In geschreven tekst is dat lastig. Gebarentaal vertaalt niet alleen de tekst in gebaren, maar geeft de intonatie ook weer in het gebruik van de mimiek en de houding van de vertaler. 


Hoe maak je een gebarenvideo?

Om een gebarenvideo te kunnen maken heb je iemand nodig die de gebarentaal eigen is. Dat kan een doof iemand zijn met gebarentaal als moedertaal, of een gebarentolk. Deze persoon vertaalt in gebaren wat er gezegd wordt in een video. Van die vertaling maak je een video die je monteert in je eigen video. Dat kan middels een gebarenpostzegel, ook wel PIP (picture-in-picture), onder in het beeld, of door de vertaling naast de video te plaatsen. 


Taal kiezen

Gebarentaal is niet internationaal. Elk land kent zijn eigen gebarentaal en ook daarbinnen zijn soms dialecten te vinden. Daarnaast is er een verschil in gebarentaal voor mensen die gebarentaal als moedertaal hebben en mensen die wel kunnen spreken of eerder hebben gesproken. We onderscheiden daarom twee vormen van gebarentaal in Nederland. 

  • NmG – Nederlands ondersteund met gebaren. Hierbij worden gebaren gebruikt om de gesproken Nederlandse taal te ondersteunen. De grammatica van de Nederlandse taal wordt hierbij aangehouden.
  • NGT – Nederlandse Gebarentaal. Dit is de gebarentaal die doofgeborenen van kinds af aan leren. De grammatica van deze taal wijkt af van de Nederlandse taal en communiceert veel meer in begrippen. 


Gebarenvertalingen door Scribit.Pro

Scribit.Pro kiest ervoor gebarenvertalingen naast de bronvideo te vertonen. Hierdoor is de gebarenvertaling beter zichtbaar en kan tegelijkertijd de originele video nog goed worden gevolgd. 

Wij werken samen met een divers aantal (dove) gebarentolken waarmee we gebarenvertalingen filmen voor een green screen. De gebarenvideo verwerken we tot een extra videobestand in .mp4-formaat. Dit bestand kan bij vertoning in de videoplayer van Scribit.Pro als extra keuze worden aangeboden, onder de gebarenknop. Zo voldoet jouw video aan het AAA-level van de WCAG 2.1 richtlijnen. Toegankelijker kan bijna niet.

Neem contact met ons op