Toegankelijke hashtags

Hashtags zijn vaak een combinatie van meerdere woorden en moeten zonder spaties worden opgebouwd. De meeste mensen laten alle letters van elk woord in kleine letters staan, zoiets als #allesovertoegankelijkeinformatie. Voor sommige mensen kost het geen moeite om de zin te ontcijferen, en te begrijpen waar het ene woord eindigt en het andere begint. Voor anderen is dit om een ​​aantal redenen niet zo eenvoudig.

A canvas image which illustrates a person which controls a smartphone

Screenreaders die voor mensen met een visuele beperking voorlezen wat er op je scherm staat, hebben moeite met woorden die aan elkaar worden geplakt. Om te zorgen dat zij de zin herkennen in de hashtag, is het belangrijk om de eerste letter van elk woord met een hoofdletter te schrijven. De screenreader ziet het dan als losse woorden en leest het ook op die manier op. Een toegankelijke hashtag wordt dan bijvoorbeeld #AllesOverToegankelijkeInformatie #JijBentGoedBezig #MaakJeHashtagToegankelijk