Hastag #

Mensen die blind of slechtziend zijn, maken gebruik van screenreaders bij het lezen van informatie op een website. Een stem leest dan de teksten voor die te zien zijn.

Nu maken we tegenwoordig in de sociale media heel veel gebruik van # met een tekst erachter. Als dat één woord is, bijvoorbeeld #toegankelijk, dan kan de screenreaders dat prima lezen.
Maar soms schrijven we een zin achter de #, zoals #HelpMee, en dat vindt een screenreader ingewikkeld. De computer ziet het als één woord en dat leest de screenreader dan ook zo voor waardoor het soms onverstaanbaar is.

Om te zorgen dat de tekst goed voorgelezen wordt, kun je dan elk woord in de zin met een hoofdletter beginnen. De screenreader herkent het dan als losse woorden en leest de zin wel netjes voor. Dan ziet het er zo uit:

#DoeMeeAanMediaMasters2022