Toegankelijke video's in 10 stappen

Je kunt in het productieproces van de video al rekening houden met toegankelijkheid. Wij presenteren 10 tips om over na te denken.

Download de PDF

Stap 1: Een toegankelijke video maken start bij het schrijven van je script.

Als je vanaf de start rekening houdt met alle aspecten om een toegankelijke video te kunnen maken dan kan het eigenlijk niets mis gaan. Dit betekent dat je bij het maken van je script nadenkt over welke stappen je moet nemen. Door dit goed te noteren in je script voorkom je dat je later aanpassingen moet doen.

Stap 2: Zorg dat de spreker rustig en duidelijk praat.

Als een spreker rustig en duidelijk praat weet je zeker dat hij goed verstaanbaar is in de video. Daarbij is het makkelijker om de gesproken tekst te ondertitelen. Je hebt dan alle ruimte om het zo nauwkeurig mogelijk te kunnen doen.

Stap 3: Zorg dat geluid niet teveel overheerst zodat de sprekers goed hoorbaar zijn.

Door het volume van achtergrondgeluiden en de sprekers in een goede balans te brengen, voorkom je dat mensen niet goed te verstaan zijn als ze spreken. Maar zorg ook dat de muziek of achtergrond geluiden niet te hard is als er niet gesproken wordt. Op die manier is niet alleen het volume van de geluiden in de hele video in balans, maar zal de audiodescriptie ook goed hoorbaar zijn.

Stap 4: Voorkom snelle wisseling van beelden en lichtflitsen.

Voor mensen met bijvoorbeeld epilepsie is het belangrijk dat de video geen trigger is voor een aanval. Door te zorgen dat er geen snelle flitsende wisselingen in je video voorkomen, kun je dit voorkomen.

Stap 5: Zorg dat teksten groot genoeg zijn en met voldoende contrast.

Als er teksten in beeld worden getoond zoals bijvoorbeeld namen van sprekers, moeten die goed leesbaar zijn. Let erop dat de letters groot genoeg zijn en dat ze in goed contrast zijn met de achtergrond.

Stap 6: Zorg dat er bij beeldteksten voldoende tijd is om ze te laten voorlezen in de audiodescriptie.

Mensen die blind of slechtziend zijn kunnen de toelichten teksten in beeld niet of niet goed lezen. Door de teksten lang genoeg te laten zien, zorg je dat er voldoende tijd is om ze voor te lezen in de audiodescriptie.

Stap 7: Zorg dat sprekers zichzelf voorstellen of laat ruimte om ze in de audiodescriptie te kunnen introduceren.

Ook mensen die blind of slechtziend zijn willen graag weten wie er aan het woord is en wat de rol van die persoon is, zeker als dat relevant is om het verhaal goed te kunnen begrijpen. Zorg dat er voldoende ruimte is om dit in de audiodescriptie voor te laten lezen als het in beeld wordt gebracht. Je kunt er ook voor kiezen om de spreker zichzelf voor te laten stellen als hij begint te praten, dan hoef je het niet in de audiodescriptie op te laten nemen.

Stap 8: Vul de ondertiteling van gesproken tekst aan met beschrijving van essentiële geluiden.

Voor mensen die doof of slechthorend is het prettig als essentiële geluiden die belangrijk zijn om het verhaal goed te begrijpen worden beschreven in de ondertiteling. Op die manier zorg je dat ook zij je video goed kunnen volgen en de boodschap compleet overkomt.

Stap 9: Bied bij je video een tekstalternatief aan waarin de inhoud van de video te lezen is.

Voor mensen die om wat voor reden dan ook een video niet willen bekijken, maar wel willen weten waar deze over gaat, is het belangrijk dat er een alternatief is. Deze kun je bieden door een tekstalternatief van de video aan te bieden. Hierin staat geschreven waar de video over gaat, wat er in wordt gezegd en wat er in te zien is. Op die manier kan iemand alle info tot zich nemen zonder de video te bekijken.

Stap 10: Bied je video aan in een toegankelijke player.

Een toegankelijke video is één, maar mensen moeten hem ook toegankelijk kunnen afspelen. Met een toegankelijke video maak je het mogelijk om kijkers zelf de keus te laten maken of ze audiodescriptie, ondertiteling of gebaren willen hebben bij hun video. Of dat ze het tekstalternatief willen lezen. Met de videoplayer van Scribit.Pro ben je er van verzekerd dat je je video toegankelijk kan vertonen als je aan alle bovenstaande eisen hebt voldaan.