Tekstalternatief / Transcript

Wat is een tekstalternatief?

Een tekstalternatief biedt je de mogelijkheid om de informatie uit een video te vergaren zonder dat je naar de video kijkt. Hierin onderscheidt men twee verschillen, te weten:

 1. Het korte tekstalternatief
  Dit dient als label van je video en geeft kort weer wat erin te zien is. Door je video te voorzien van een kort tekstueel alternatief weten bezoekers van de site waar de bestanden over gaan. Zij kunnen dan beslissen of ze de video willen bekijken. Het is te vergelijken met een alt-tekst bij een afbeelding.
 2. De complete tekst, ook wel transcript genoemd
  Een transcript is een uitgeschreven tekst. In het transcript vertel je zo compleet mogelijk het verhaal van het filmpje. Je vertelt wat er gebeurt – dus wat er te zien en te horen is -, wat er gezegd wordt en door wie.


Werkwijze Scribit.Pro

Als je klaar bent met het ondertitelen en het maken van de audiodescriptie van je hele video, kun je de bestanden downloaden. Door de samenvoeging van de uitgeschreven ondertiteling en de audiodescriptie ontstaat het transcript van je video. Dit bestand wordt in Scribit.Pro gegenereerd als .txt-bestand, waardoor het daarna vrij te bewerken is. Binnen de toegankelijke player van Scribit.Pro kan dit tekstalternatief in beeld worden gebracht en geraadpleegd door de kijker.


Optimalisatie

Na het downloaden van de bestanden zul je twee .txt-bestanden vinden in je zip-bestand. De ene is met tijdcode, de andere zonder. Voor het plaatsen op je website raden we aan om de versie zonder tijdcode te gebruiken. Er zijn een aantal aanpassingen die je kan doen om deze verder te optimaliseren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de volgende bewerkingen:

 • Loop je tekstbestand altijd goed na. Misschien heb je in de AD woorden fonetisch geschreven zodat ze goed uitgesproken worden, maar dit staat dan weer wat vreemd in je tekstalternatief. Probeer dat zoveel mogelijk aan te passen.
 • Voeg de losse ondertitels van één spreker samen tot een alinea zodat het makkelijker te lezen is.
 • Mocht je sprekers niet kunnen aankondigen in je AD, dan kan je die sprekers en hun functie alsnog toevoegen in je tekstalternatief.
 • Eventuele interactieve elementen uit je video kan je voorzien van een hyperlink. Kan je in de video bijvoorbeeld op een knop drukken, en heb je dat in je AD beschreven, dan neem je in het tekstdocument een link op naar de pagina waar je die actie kan uitvoeren.
 • Heb je in de video weinig ruimte om beeldbeschrijvingen te geven, dan zou je die in het tekstalternatief alsnog kunnen toevoegen. Deze wordt dan niet voorgelezen tijdens het afspelen van de video maar het zorgt er wel voor dat de informatie beschikbaar is. Geef dan bijvoorbeeld in de korte omschrijving van je video aan dat die extra informatie te vinden is in het tekstalternatief.


Voorbeeld

Onder deze video heb je de mogelijkheid om het tekstalternatief uit te klappen. Hierin staat de audiodescriptie beschreven, afgewisseld met de ondertiteling die tussen haakjes staat. Door het aanbieden van dit tekstalternatief maak je het mogelijk dat mensen alle informatie uit de video, zowel uitgesproken als in beeld gebracht, kunnen lezen zonder dat ze daar de video voor hoeven te bekijken. Lees het tekstalternatief en vorm je een beeld van de video. Kijk daarna de video en beoordeel zelf of het zo klopt.

Probeer het zelf
Lees ook: Transcript voor podcasts